mossar

Tjänst

Våtmarksarkeologi

Det finns ännu ett stort antal bevarade våtmarker i Sverige – mossar, kärr och sjöar som bildats genom naturliga processer under...