S:ta Gertruds kapell

Publikation

S:ta Gertruds kapell och kapellbäcken

Rapport 2016:111. Arkeologisk förundersökning, Västmanland. Tomas Westberg