Tullområde

Blogginlägg 2020.04.20

Masthamnen och tullområdet

Kronans Masthamn grävdes på 1600-talet, byggdes om på 1700-talet och fylldes igen på 1800-talet. Nu har vi grävt fram gamla kajmurar, tullområdet och flera båtvrak på platsen.