5000-åriga ansikten, gömda boplatser under torven, nya rön kring Ostlänken och spännande fynd från gravar. Nu drar Sveriges största stenålderskonferens igång för andra året i rad.

…Det verkade länge som att platsen inte skulle ge något positivt arkeologiskt resultat men plötsligt låg där sju små bitar slagen kvarts i schaktet. Nästan som om de var spår efter en enskild händelse under äldre stenålder. Något senare hittade vi en keramikskärva stor som en tumnagel.

Hur levde människorna för 6000 år sedan och kan ny teknik ge svaret på olösta gåtor? Det är bara några frågor som ska diskuteras under konferensen ”Stenålder – Forskning, Fynd, Platser”. En mötesplats för landets arkeologer med specialinriktning mot stenålder har länge saknats. Konferensen är unik i sitt slag i Sverige och anordnas för andra året i rad i Norrköping.

I år har ett 50-tal arkeologer och forskare från universitet, arkeologisk uppdragsverksamhet, länsstyrelser och myndigheter bjudits in. 16 föredrag kommer att hållas kring aktuell stenåldersforskning.

Målet är att fånga upp vad som händer inom det arkeologiska tidsfält vi benämner äldre och yngre stenålder. Konferensen är det enda nationella forumet för denna typ av arkeologisk diskussion och samlar åhörare från enmansföretag till regionala myndigheter, säger Göran Gruber på Arkeologerna.

Under två dagar presenteras arkeologiska undersökningar från hela landet. Bland dessa märks flera stora och intressanta projekt i Östergötland. Forskare kommer bland annat att berätta om nyfunna boplatser med välbevarade fynd av ben och horn som hittats vid torvbrytning, presentera fascinerande lerfiguriner funna vid Tråsättra i Åkersberga och ge nya perspektiv på västgötsk yngre stenålder.

Konferensen pågår 28–29 november och är ett samarbete mellan Arkeologerna vid Statens historiska museer, Societas Archaeologica Upsaliensis (SAU), Stiftelsen Kulturmiljövård och Norrköpings stadsmuseum. Media är välkomna att delta.

Konferens 28–29 november

Tid: Tisdag 28 november kl 12.30-17.15, Onsdag 29 november kl 09.00-14.00
Plats: Norrköpings stadsmuseum

Kontaktpersoner

Arkeologerna på Statens historiska museer (SHMM)
Göran Gruber, 076-128 41 48, goran.gruber@arkeologerna.com

Societas Archaeologica Upsaliensis (SAU)
Niklas Stenbäck, 070-471 47 97, niklas.stenback@sau.se

Stiftelsen Kulturmiljövård
Tom Carlsson, 0730-48 38 31, tom.carlsson@kmmd.se

Norrköpings stadsmuseum
Theres Furuskog, 076-128 11 20, theres.furuskog@norrkoping.se

Ett kronhjortshorn från äldre stenålder grävs fram ur kulturlagren från undersökningarna vid Motala ström. Hornet har använts som klubba vid bearbetning av flinta.