Osteologen Sigrid Hagefalk undersöker en barngrav.Osteologen Sigrid Hagefalk undersöker en barngrav.Foto: Petra Nordin (CC BY)

Garnisonskyrkogården i Göteborg

Antal kommentarer: 0

Under två månader sommaren 2013 fick arkeologer från UV tillfälle att undersöka 140 gravar på garnisonskyrkogården i centrala Göteborg. Många var barngravar och några gravar innehöll även personliga föremål. Kyrkogården användes fram till 1834.

Den västra delen av byggnaden berörde fornlämning Göteborg 436, garnisonskyrkogården. Kyrkogården användes under 1700-talet och fram tills år 1834. Det finns dock en kyrkogård dokumenterad på kartor från slutet av 1600-talet.

Kontakt

Carina Bramstång Plura
Projektledare, Riksantikvarieämbetet UV Väst
Tel: 010-480 81 96

Dela sidan på

Lämna en kommentar