2022

Rapport 2022:82
Arkeologisk undersökning
Västra Götalands län, Västergötland, Göteborgs kommun, Göteborgs stad, Heden 704:14, L1960:6020 (Göteborg 436)
Petra Nordin, Carina Bramstång Plura och Caroline Ahlström Arcini

Under en tioårsperiod har Riksantikvarieämbetet – från 2015 Arkeologerna, Statens historiska museer – utfört flera arkeologiska delundersökningar i samband med husbyggnationer, anläggandet av brandgator, gångvägar, lyktstolpar och trädplanteringar inom fornlämningen Garnisonskyrkogården Göteborg 436 (L1960:6020). Begravningsplatsen är idag belägen under marken i parken invid Polishuset i centrala Göteborg. Från slutet av 1600-talet och fram till 1834 användes kyrkogården som begravningsplats för Göteborgs garnison och den civila befolkningen i Kronhusets församling.

Under perioden 2007 till 2016 undersökte vi 634 gravar inom Garnisonskyrkogården. De flesta av individerna som låg begravda i de arkeologiska schakten var vuxna män, men längs den östra kyrkogårdsmuren fanns många barngravar.

Denna rapport redovisar och sammanställer resultaten av delundersökningarna.