Nu påbörjas publiceringen av forskarnas analysrapporter från den stora utgrävningen i Gamla Uppsala. Vår projektledare Lena Beronius Jörpeland har all anledning att vara glad!

– Det är fantastiskt att projektet nu efter sex år kommit så långt att resultaten och analyserna kan publiceras. Alla dessa rapporter innehåller var och en många spännande ingångar till fortsatt forskning om järnålder och medeltid i allmänhet – och förstås Gamla Uppsala och Uppland i synnerhet, säger Lena Beronius Jörpeland.

Den arkeologiska undersökningen pågick mellan åren 2012-2014, inför utbyggnaden av Ostkustbanan genom  Gamla Uppsala. I en arkeologisk process är det relativt kort tid som ägnas ute i fält. Mesta tiden analyseras det som grävts fram. Det är inte bara arkeologer som är inblandade, utan också många andra forskare som paleoekologer, osteologer, runexperter och specialister på sten, keramik och metall.

Under sommaren 2018 kommer de efterlängtade resultaten. Nu publiceras de vetenskapliga rapporterna.

Två av de 23 rapporter som är att vänta

Gårdarnas djur – osteologisk analys. Utbyggnad av Ostkustbanan genom Gamla Uppsala. Magnell, O. 2017a.  (PDF)

Brandgravar vid Storby backe – osteologisk analys. Utbyggnad av Ostkustbanan genom Gamla Uppsala. Prata, S., Sjöling, E. & Gustavsson, R. 2017.  (PDF)

Mer information

Läs mer om projektet i Gamla Uppsala på vår hemsida

Läs mer på arkeologigamlauppsala.se

Kontakt

Kristina Ekero Eriksson
Projektets informatör
Tfn 0709-400 793