Arkeologerna, Statens historiska museerArkeologerna, Statens historiska museerFoto: Håkan Thorén (CC BY)

Om oss

Ett rikstäckande arkeologiföretag

Vi är landets ledande konsult inom arkeologi och kulturmiljö med kunskapsuppbyggnad i fokus.

Vi är drygt 100 medarbetare fördelade på fyra regioner med fem kontor: Hägersten, Uppsala, Linköping, Lund och Mölndal. Det ger oss en bred, lokalt förankrad kompetens samtidigt som vi kan dra nytta av fördelarna med att täcka en stor del av riket.

Uppdrag och målsättning

Vår målsättning är att bedriva modern och effektiv arkeologi med hög vetenskaplig ambition och rationella metoder.

I vårt uppdrag ligger också att vara medvetna om kostnader och ha förmågan att balansera dessa mot objektens vetenskapliga potential.

I uppdraget ingår att göra resultaten av arkeologiska undersökningarna tillgängliga. Våra rapporter ligger därför i SAMLA (Riksantikvarieämbetets öppna arkiv). Listor med länkar till rapporterna finns också här på vår webbplats. Du kan även följa vårt arbete med utvalda projekt via sidorna om våra uppdrag.

Specialister

Förutom arkeologer finns olika specialister inom avdelningen. De ägnar sig bland annat åt geoarkeologi, vedartsanalys, osteologi, arkeobotanik, analys av äldre kartor och metodutveckling. Hos oss arbetar också experter på digital dokumentation, slagfältsarkeologi och arkeologisk prospektering.

Professionell grafisk produktion

Nyvunnen kunskap ska presenteras i rätt form för flera målgrupper, till exempel forskare, planerare, projektörer och allmänhet. Vi producerar därför, utöver webbsidor och rapporter, vetenskapliga böcker, populärvetenskapliga böcker, broschyrer och foldrar och medverkar i olika former av publika arrangemang.

Underlag för samhällsplanering

Vi tar fram kulturhistoriska underlag för samhällsplanering, till exempel förstudier till miljökonsekvensbeskrivningar och kommunal planering.

Vårt arbetsfält och tjänster

Vi arbetar mest inom landets gränser men verkar också i internationella miljöer. Läs mer om vad vi kan göra under Tjänster!

Dela sidan på