IT-arkeolog till Redaktion och teknik i Stockholm/Uppsala

Redaktion och teknik svarar bl. a. för utveckling, förvaltning och stöd inom kommunikation och digital dokumentation. Vi ingår i avdelningens arkeologiska projektverksamhet och driver i mindre omfattning även egen uppdragsverksamhet med bland annat fältdatastöd, informations- och datasamordning, geografiska analyser (GIS), dokumentation, utbildning och drönarfotografering. En viktig uppgift inom enheten är utveckling och försäljning av systemet Intrasis samt utbildning och support av systemet gentemot externa och interna användare. Vi svarar även för beställarkompetens och omvärldsbevakning inom vårt område. Enheten har idag tio anställda som är fördelade på kontoren. Vi är ett team som i det dagliga arbetet samarbetar på distans.

Arbetsuppgifter

IT-arkeologerna jobbar verksamhetsövergripande med teknisk planering och stöd för digital dokumentation. Som GIS-specialist bidrar du med din kompetens som en integrerad del i våra arkeologiska projekt och andra uppdrag inom kulturarvsfältet. Du bidrar även med support och stöd via vår Helpdesk, främst inom områdena totalstation, GPS och GIS. I Helpdesk ges också support av Intrasis till våra externa kunder. Du kan även ansvara för egna uppdrag, exempelvis dokumentation med drönare, structure from motion eller arkeologisk prospektering, beroende på din individuella kompetensprofil.

Kvalifikationer

Du har kunskap om de olika moment som ingår i en arkeologisk process samt erfarenhet av teknisk planering och stöd för digital dokumentation. Goda kunskaper inom ArcGIS, databaser, Office-paketet och systemet Intrasis samt god kunskap om totalstation och GPS krävs. Du är kvalitetsmedveten, behärskar engelska i tal och skrift samt har känsla för service. Vi ser gärna att du har pedagogisk erfarenhet. Examen i arkeologi samt erfarenhet av dokumentation med drönare och structure from motion är meriterande.

Personliga egenskaper

Vår verksamhetsidé bygger på mål- och resultatfokus. Därför förväntas du ha en affärsmässig utgångspunkt, vara strukturerad och ha förmåga att prioritera. Du tar och behåller initiativ. Det är en fördel om du har intresse av utveckling. Det är också betydelsefullt att du är positiv, kommunikativ, tydlig och har förmåga att se helheten. Du är prestigelös och har samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Möjlighet till tillsvidareanställning

Anställningen är ett års vikariat på 100 procent med möjlighet till tillsvidareanställning. Den kan påbörjas snarast eller enligt överenskommelse. Arbetsplatsen är delad mellan kontoren i Uppsala och Stockholm men arbetet medför också en del resor inom övriga landet.

Upplysningar

Upplysningar om tjänsten lämnas av enhetschef Christina Klotblixt, e-post christina.klotblixt@arkeologerna.com, tfn 010-480 80 01. Uppgifter om anställningsvillkor lämnas av personalspecialist Emelie Gloza, tel. 08-519 556 07. Facklig företrädare för SACO-S är Tyra Ericson, tel. 010-480 82 41.

Din ansökan med CV skickas senast den 31 januari 2018 till Statens historiska museer, registrator@shmm.se. Ange diarienummer 211-2017-1425 i din ansökan och skriv detta samt namn i ämnesraden i ditt e-postmeddelande.


Regionchef till Linköping

Arkeologernas verksamhet

Vi strävar ständigt efter att, i dialog med våra uppdragsgivare, bedriva en uppdragsarkeologi som är ändamålsenlig och effektiv, och samtidigt bidrar till en långsiktig vetenskaplig kunskapsuppbyggnad.  Vi genomför arkeologiska utredningar och undersökningar, kulturhistoriska planeringsunderlag samt prospektering och olika specialistuppdrag. Vår verksamhet bedrivs samordnat i hela landet och utgår från de fem kontoren.

Kontoret i Linköping står inför många spännande uppdragsmöjligheter; bland annat kopplat till stadsutvecklingen i Norrköping och Linköping samt de stora infrastruktursatsningarna på höghastighetsjärnväg.

Arbetsuppgifter

Som regionchef planerar, leder och följer du upp det operativa uppdragsakeologiska arbetet. Regionchefen har personalansvar för tjugotalet professionella, erfarna och hängivna medarbetare. I rollen som regionchef förväntas du bidra till kontinuitet och stabilitet genom att upprätthålla ett gott samarbete med uppdragsgivare. Du rapporterar till chefen för Arkeologerna och ingår i Arkeologernas ledningsgrupp. I ledningsgruppen förväntas du bidra till verksamhetens strategiska och affärsmässiga utveckling.

Dina kvalifikationer

Vi söker dig som har flera års erfarenhet som chef. Erfarenhet av ledningsgruppsarbete är meriterande. Du har erfarenhet av att leda kunskapsintensiv, operativ och konkurrensutsatt verksamhet. Du har relevant akademisk examen. Examen inom arkeologi är meriterande.

Personliga egenskaper

Vår verksamhetsidé bygger på mål- och resultatfokus. Därför förväntas du ha en affärsmässig utgångspunkt, vara strukturerad och ha förmåga att prioritera. Du tar och behåller initiativ. Det är också betydelsefullt att du är positiv, kommunikativ, tydlig och har förmåga att se helheten. Du ska ha goda ledaregenskaper vilket bl a innebär prestigelöshet och samarbetsförmåga, som är en förutsättning för delaktighet, öppenhet och engagemang hos dina medarbetare. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställningsvillkor

Tjänsten är tillsvidare och på heltid. Placeringsorten är Linköping och resor i tjänsten förekommer. Vi tillämpar 6 månaders provtjänstgöring.

Upplysningar

Upplysningar om tjänsten lämnas av chefen för Arkeologerna Irja Lööw, tel. 010-480 80 02. Uppgifter om anställningsvillkor lämnas av personalspecialist Emelie Gloza, tel. 08-519 556 07. Facklig företrädare för SACO-S är Tyra Ericson, tel. 010-480 82 41.

Din ansökan med CV skickas senast den 14 januari 2018 till Statens historiska museer, registrator@shmm.se.  Ange diarienummer 211-2017-1277 i din ansökan och skriv detta samt namn i ämnesraden i ditt e‑postmeddelande.

Ladda ner informationen som pdf.


Vikariat som Arkeolog

 Arkeologerna är en del av Statens historiska museer som är en museimyndighet där även Historiska museet, Kungliga Myntkabinettet och Tumba bruksmuseum ingår. Från och med 1 januari 2018 kommer även Livrustkammaren, Hallwylska museet och Skoklosters slott att ingå i verksamheten.

Verksamheten

Arkeologerna är landets största konsult inom arkeologi och kulturmiljö och har kontor i Lund, Mölndal, Linköping, Stockholm och Uppsala. Vi är idag ca 100 medarbetare, en siffra som kan öka avsevärt under fältsäsongen.

Vår målsättning är att bedriva en effektiv uppdragsarkeologisk verksamhet till gagn för kulturmiljövården, samhällsplaneringen, forskningen och allmänheten. Arkeologerna har kontor i Linköping, Lund, Mölndal, Stockholm och Uppsala.

Vi söker nu dig som har en akademisk examen inom arkeologi och mångårig erfarenhet av att leda projekt.

Uppdraget

Som arkeolog kommer du att delta i den uppdragsarkeologiska verksamheten. Du kommer att arbeta med olika delar av arkeologiska uppdrag så som att delta i projektplanering, anbud, fältarbete, rapportering och publicering. Du kommer att delta i fältarbete under stora delar av året. I samarbete med övriga arkeologer, paleoekologer och osteologer kommer du även att bidra till vetenskaplig metodutveckling.

Arbetsuppgifterna omfattar bland annat ledning eller att biträda med ledning av arkeologiska projekt så att uppsatta mål nås. Dessutom ingår handläggning av ärenden i arbetsuppgifterna. Projekten kan komma att beröra alla arkeologiska tidsperioder från stenålder till nyare tid.

Kvalifikationer

För att passa för denna tjänst ser vi att du har

  • akademisk examen med arkeologi som huvudämne
  • gedigen erfarenhet av de arbetsmoment som ingår i en arkeologisk undersökningsverksamhet
  • dokumenterad erfarenhet av att planera och leda större komplexa undersökningar
  • dokumenterat stor erfarenhet av att skriva vetenskapliga texter
  • god erfarenhet av digital dokumentationsteknik
  • körkort.

Om du är disputerad inom ämnet i arkeologi är detta meriterande liksom erfarenhet av ärendehandläggning inom kulturmiljövården Vi ser gärna att du har erfarenhet av att skriva arkeologiska anbud samt att du är intresserad av att driva egna forskningsidéer och tillföra nya perspektiv.

Personliga egenskaper

Vi söker dig som är engagerad och har ett stort intresse för uppdragsarkeologisk verksamhet. Du har god samarbets- och organisationsförmåga samt god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. För att lyckas i tjänsten är du även ansvarskännande, noggrann, strukturerad och har god förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Vi erbjuder

Tjänsten är på heltid och är ett vikariat på ett år och kan komma att förlängas med ytterligare ett halvår. Önskvärt tillträde är 3 april 2018. Ditt tjänsteställe kommer att vara i Lund. I samband med fältarbete kan det förekomma resor och övernattningar på annan ort. Arbete kan även komma att utföras i andra delar av Sverige vilket då kan medföra veckovis bortavaro.

Ansökan

Upplysningar om tjänsten lämnas av regionchef Hélène Borna-Ahlkvist, tel. 010-480 82 32. Uppgifter om anställningsvillkor lämnas av personalspecialist Emelie Gloza, tel. 08-519 556 07. Facklig företrädare för SACO-S är Tyra Ericson, tel. 010-480 82 41.

Din ansökan med CV/Meritförteckning samt publikationsförteckning skickas senast den 12 januari till Statens historiska museer, registrator@shmm.se. Ange diarienummer 211-2017-1327 i din ansökan och skriv detta samt namn i ämnesraden i ditt e-postmeddelande.