Vikariat som Arkeolog

 Arkeologerna är en del av Statens historiska museer som är en museimyndighet där även Historiska museet, Kungliga Myntkabinettet och Tumba bruksmuseum ingår. Från och med 1 januari 2018 kommer även Livrustkammaren, Hallwylska museet och Skoklosters slott att ingå i verksamheten.

Verksamheten

Arkeologerna är landets största konsult inom arkeologi och kulturmiljö och har kontor i Lund, Mölndal, Linköping, Stockholm och Uppsala. Vi är idag ca 100 medarbetare, en siffra som kan öka avsevärt under fältsäsongen.

Vår målsättning är att bedriva en effektiv uppdragsarkeologisk verksamhet till gagn för kulturmiljövården, samhällsplaneringen, forskningen och allmänheten. Arkeologerna har kontor i Linköping, Lund, Mölndal, Stockholm och Uppsala.

Vi söker nu dig som har en akademisk examen inom arkeologi och mångårig erfarenhet av att leda projekt.

Uppdraget

Som arkeolog kommer du att delta i den uppdragsarkeologiska verksamheten. Du kommer att arbeta med olika delar av arkeologiska uppdrag så som att delta i projektplanering, anbud, fältarbete, rapportering och publicering. Du kommer att delta i fältarbete under stora delar av året. I samarbete med övriga arkeologer, paleoekologer och osteologer kommer du även att bidra till vetenskaplig metodutveckling.

Arbetsuppgifterna omfattar bland annat ledning eller att biträda med ledning av arkeologiska projekt så att uppsatta mål nås. Dessutom ingår handläggning av ärenden i arbetsuppgifterna. Projekten kan komma att beröra alla arkeologiska tidsperioder från stenålder till nyare tid.

Kvalifikationer

För att passa för denna tjänst ser vi att du har

  • akademisk examen med arkeologi som huvudämne
  • gedigen erfarenhet av de arbetsmoment som ingår i en arkeologisk undersökningsverksamhet
  • dokumenterad erfarenhet av att planera och leda större komplexa undersökningar
  • dokumenterat stor erfarenhet av att skriva vetenskapliga texter
  • god erfarenhet av digital dokumentationsteknik
  • körkort.

Om du är disputerad inom ämnet i arkeologi är detta meriterande liksom erfarenhet av ärendehandläggning inom kulturmiljövården Vi ser gärna att du har erfarenhet av att skriva arkeologiska anbud samt att du är intresserad av att driva egna forskningsidéer och tillföra nya perspektiv.

Personliga egenskaper

Vi söker dig som är engagerad och har ett stort intresse för uppdragsarkeologisk verksamhet. Du har god samarbets- och organisationsförmåga samt god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. För att lyckas i tjänsten är du även ansvarskännande, noggrann, strukturerad och har god förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Vi erbjuder

Tjänsten är på heltid och är ett vikariat på ett år och kan komma att förlängas med ytterligare ett halvår. Önskvärt tillträde är 3 april 2018. Ditt tjänsteställe kommer att vara i Lund. I samband med fältarbete kan det förekomma resor och övernattningar på annan ort. Arbete kan även komma att utföras i andra delar av Sverige vilket då kan medföra veckovis bortavaro.

Ansökan

Upplysningar om tjänsten lämnas av regionchef Hélène Borna-Ahlkvist, tel. 010-480 82 32. Uppgifter om anställningsvillkor lämnas av personalspecialist Emelie Gloza, tel. 08-519 556 07. Facklig företrädare för SACO-S är Tyra Ericson, tel. 010-480 82 41.

Din ansökan med CV/Meritförteckning samt publikationsförteckning skickas senast den 2 januari till Statens historiska museer, registrator@shmm.se. Ange diarienummer 211-2017-1327 i din ansökan och skriv detta samt namn i ämnesraden i ditt e-postmeddelande.