Under de pågående arkeologiska utgrävningarna i Ljungaviken i Sölvesborg har arkeologer påträffat en 8 400 år gammal hund, begravd med vad som tros vara gravgåvor. Detta mitt i det område där 51 stora huskonstruktioner från samma tid just har hittats.

En 8400 år gammal hund. Foto: Carl Persson, Blekinge museum

”Detta är ett av de äldsta gravfynden av hund i landet” säger osteologen Ola Magnell på Arkeologerna. ”Hunden är välbevarad och det faktum den ligger begravd mitt i stenåldersbebyggelsen är unikt”.

För 8 400 år sedan översvämmande det stigande havet en stor boplats från jägarstenåldern i Ljungaviken. Gyttjan som avsattes av havet har sedan dess skyddat markytan. Vid den på-gående arkeologiska undersökningen har mäktiga lager av sand och gyttja schaktats bort. En markyta från stenåldern kan därför nu ses för första gången på åtta årtusenden. På frilagda marken ligger stora mängder flinta, eldstäder och resterna av stora huskonstruktioner.

”Vi hoppas kunna lyfta upp hela hunden i preparat, alltså med jord och allt, och fortsätta undersökningarna på Blekinge museums föremålsmagasin.” säger projektledaren Carl Persson på Blekinge museum.

”Ett fynd som detta gör att man känner sig ännu närmare människorna som bodde här” fortsätter han. ”En begravd hund visar på något sätt hur lika varandra vi är över årtusendena – samma känslor av förlust och saknad.”

Bakgrund
På uppdrag av Sölvesborgs kommun utför Blekinge museum, tillsammans med Sydsvensk Arkeologi och Arkeologerna just nu en av de största arkeologiska utgrävningarna i Blekinge någonsin. Projektet skulle redan varit avslutat, men har på grund av de unika fynden beviljats extra medel av Sölvesborgs kommun och av Riksantikvarieämbetet. Utan detta hade hunden och andra fynd nya aldrig nått dagens ljus. Ett bostadsområde kommer att byggas på platsen, efter avslutade undersökningar.

En film om de spektakulära grävningarna hittar du på Youtube

Kontakt:
Projektledare Carl Persson, Blekinge museum, tel 0709-46 58 06
Osteolog Ola Magnell Arkeologerna i Lund, tel 010-480 82 44

Fler bilder: finns via marcus.sandekjer@blekingemuseum.se

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)