Arbetet med att ställa samman resultaten och avrapportera grävningen fortsätter. Samtidigt försöker vi sätta in torpet i sitt geografiska och tidsmässiga sammanhang; hur såg de andra torpen i området ut, vilka bodde där, hur tedde sig deras liv? Och det dyker upp många historier i arkivmaterialet, historier som förtjänar att berättas. En av dem handlar om torpet Tegmyren, under säteriet Svanvik och nästan granne med Tjuvkil, det var bara drygt 400 meter fågelvägen mellan dem.

På Tegmyren avled hustrun Maja Stina Andersdotter 1862, 44 år gammal, av ”bröstinflammation” (lunginflammation) och bouppteckning upprättades i laga ordning. Boet innehöll mycket få föremål, såpass få att vi kan citera dem alla här:

1 liten och gammal förfallen ryggåsstuga
1 bord
1 gammal säng
1 gammal soffa
1 gammal kista
1 tjärtunna och 1 så
3 vattenspänner
3 silingebunkar
2 träfat
3 skålar
2 tinor
2 lådor
1 spinnrock
1 härvträ, 1 lerlampa, 1 betet(?)
1 mjölkbytta, 1 tillgöresåll, 1 gryta
1 par grytkrokar, 1 stekpanna, 1 gammal kittel av bleck
1 bakedon, 1 löbesman, 1 ullsax
gamla böcker
1 svart klädning
1 lintyg
2 täcken
1 putvar (örngott)
2 påsar

Sist i bouppteckningen dyker detta upp:

”Sterbhuset ägde en ko, men som blivit av socknens fattigförsörjningsombud blivit försåld långt för detta, till gottgörande av de 2ne minsta barnens inackordering på annat ställe för erhållandet av vård, föda och kläder…”

”Följande persedlar är olovligen tagna från detta hus, men varde här upptagna och värderade, nämligen 1 bomullsklädning, 1 särk, 2 dito gamla och slitna, 7 höns”

Alla torparna i området levde inte på gränsen, som familjen på Tegmyren gjorde. Det fanns en hel del skillnader mellan dem och det går inte att tala om torpare som en enhetlig massa, även om de levde under vissa villkor som de alla delade – utsattheten och den bristande besittningsrätten till jord. Just detta, att visa hur olika torparhushållen hanterade sin situation, hur de navigerade mellan möjligheter och bristen på dem, hur de försökte skapa en värdig tillvaro, är ett av de viktigaste målen för vårt arbete.