Snön gnistrar (åtminstone i några delar av landet), glöggen står på värmning och adventsljusstaken är fixad. Det lackar mot jul och i år har båtar varit vanligt förekommande i våra utgrävningar.

Avmastat i Masthamnen

Båten är ett färdmedel som var otroligt viktigt under forntiden och även i historisk-modern tid. Ett exempel är de skepp som hittats i Masthamnen mitt i centrala Göteborg. Det är flera fartyg, troligen mellan 15 och 20 meter långa som täcktes av ett tjockt lager lera. De är byggda någon gång på 1600–1700-talet och förliste eller sänktes medvetet. Under hösten har vi trotsat dåligt väder och lera för att plocka upp dem.

Läs mer om projektet här

Döden och båtarna

Båtar användes även på andra sätt, till exempel i gravar. Under juni 2019 arbetade vi med att undersöka två vikingatida båtgravar som påträffades vid Gamla Uppsala prästgård. Beteckningen ”båtgrav” har fått sitt namn av att den döde begravdes obränd i en båt som var nergrävd i marken. Ofta är gravgåvorna exklusiva.  Av de två båtgravar som nu har hittats var den ena intakt och den andra skadad. I den orörda graven har en man begravts i den ena änden av båten och i andra änden har en hund och en häst deponerats. De båda djuren kan ha tillhört mannen och fick följa med sin ägare in i döden. Mannen har även fått med sig flera personliga ägodelar.

Läs mer om projektet här

En båtskrotningsplats

Ett skeppsvrak som dateras preliminärt till 1600-talet hittades utanför Liljevalchs konsthall på Djurgården i Stockholm. Kölen är 12 meter lång men själva skeppet har troligen varit den dubbla längden. Även välbevarade träkistor, kar, spångar och pålar återfanns något som tyder på att det troligen rör sig om en flera hundra år gammal ”båtskrotningsplats”, kanske från 1600-1700-talet.

En mer välkänd celebritet

Kunskapen om skeppsvrakens historia i Masthamnen och utanför Liljevalchs kommer aldrig kunna bli heltäckande, i alla fall inte till samma grad som för celebriteten Vasa. Arkeologerna bidrar i Vasamuseets arbete med 3D-skanning av skeppet, här visualiserat i en modell av hålskeppet.

Nu seglar vi vidare in i december, nästa inlägg kommer den andra advent.