Här kan du följa våra härliga kursares dagböcker från grävningen. Om vedermödor, arbetets gång och fynden som görs.

Tisdagen den 7 augusti

Fem grävande – samma som i går – var på plats. Städning i lagret 462 avslutades. Lena, Ellge och Kenth började städa i ”muren” (id 417). Lagret 433 i två metersrutor grävdes ut och vattensållades. Fyndtätheten var minimal, en glasbit som kan vara en bit av fönster i borgen kom fram i vattensållningen.

Birgit som veckoansvarig genomförde guidade turer i borgen. Två ungdomshandledare genomförde barnverksamheten och det surrade av ett stort antal barn i deras projekt – det såg ut som ett mycket lyckat projekt. Intresset verkade vara stort. Vi gick genom lager/fyndblanketten i Ann-Maries regi.

Beslutades att dagboken skrivs färdig på PC efter grävningsdagen och skickas till ann-mari.hallans.stenholm@arkeologerna.com.

De två metersrutorna som grävdes i lagret 433 och som vattensållades gav mycket lite fynd, bara en glasbit som bedömdes kunna vara en eventuell del av en fönsterruta i borgen.

I 417-lagret (”muren”) hittades profilerat tegel/taktegel, tåben till ev. nötkreatur och murbruk i bitar. Städning av den ytan avslutades. GPS-inmätning av dagens fyndpåsar som kommit fram i dag genomfördes av Lena. Lodfotografering av hela schaktytan genomfördes av Lena. Lager/fyndblanketten för 433 fylldes i av gruppen Ann-Marie, Monica, William och Staffan.

Dagen avslutades med en genomgång om vad som åstadkommits och avetablering av utrustnig.

Måndagen den 6 augusti

Avdelningen Arkeologerna vid Statens Historiska Museer ansvarar för projektet Biskops Tuna som går ut på att försöka hitta svar på vilka aktiviteter och byggnationer som funnits på plats. Ansvariga arkeologer är Ann-Marie Hållans Stenholm och Lena Beronius-Jörpeland från Arkeologerna inom Statens Historiska Museer.

Dagen började med en gruppindelning av de fem grävande personerna i första veckans projekt. De är Monica Eek, Kenth Eek, William Fronda, Ellge och Staffan Lundmark. Avtorvning hade skett genom Arkeologerna veckan innan genom maskingrävning och lagret under torven (med Id 433) låg framgrävt. Gunnar Winblad, sakkunnig om Biskops Tuna inom Hembygdsföreningen, gav en guidad tur i borgen.

Dagen började med att lagret under torven (nr 433) städades så att löst material skalades av och lades på dumphögen. Fynd från städningsmomentet i lagret 433 ca 0,1 m under gräsytan är 1 molar (kindtand), glasbitar, pipskaft, tegelbitar, metallföremål (ett oidentifierat metallobjekt) och benbitar.

Vi kunde konstatera att fyndtätheten ökade i det östra området. Dagen var solig och molnfri – ca +25 grader. Utmärkt grävväder

Lena och William GPS-inmätte alla fyndpåsar från de två lagren 433 och 462 och samlade in fyndpåsarna.

Torsdagen den 2 augusti 2018

”Solen glimmar blank och trind…”skrev Bellman en gång på 1700-talet, och samma sol strålar fortfarande över oss och bådar ännu en tropiskt varm dag, denna otroliga sommar.

Efter gårdagens inspirerande upptaktsmöte med ”våra” arkeologer Ann Marie Hållans Stenholm och Lena Beronius Jörpeland och alla entusiastiska grävare är det inte svårt att känna suget från Biskosptuna.

Vid tiotiden var jag alltså på plats. Då stod redan grävmaskinen med sin förare Magnus redo medan Lena och Ammi mätte in grävområdet med hjälp av GPS.

Sedan startade jobbet! Att se yrkeskunnigt folk i arbete är en glädje för mig, som är en renodlad skrivbordsmänniska. En djup, varm känsla fanns inom mig när jag såg grävskopans stora käft snabbt men försiktigt blotta det översta jordlagret. Hit har vi alltså kommit efter flera år av planerande och agerande. Den blåsiga aprildag, då Birgit Lindholm, Sven Hugosson och jag tillsamman gjorde studieresa till Kastelholms slott på Åland och skissade planerna på att väcka Biskopstuna ur sin slummer, verkade långt avlägsen. Men nu var det alltså dags!

Vad skulle vi under sommarens grävperiod stöta på? Ganska snabbt fick Magnus order att ta det lugnt; i ena hörnet av grävområdet stack ett ganska kompakt stenigt område upp ur myllan. En mur? Framtiden får ge svaret!

Birgit och Sven anlände och tog del av verksamheten. Sven skaffade slang och munstycken för vår framtida vattenförsörjning, Birgit och jag satte upp en utställning på ruinens träväggar. Vi tre måste sedan iväg på andra uppdrag, men nu var fantasin igång. Jag ser fram mot måndagens ”riktiga” kursstart!