Arkeologidagen i Biskopstuna blev mycket välbesökt med över 100 personer som ville vara med på de guidade visningar, lyssna på vad vi hittat och titta på fina fynd. Fortfarande har du chansen att besöka utgrävningen!

Arkeologidagen hölls runt om i hela Sverige söndagen den 26 augusti och då hände det en hel del i just Biskopstuna.

Många ville följa med på en spännande resa till det förflutna och se vad jorden gömmer runt ärkebiskopens borg

Det blev barnverksamhet och visningar av borgen på svenska, tyska och spanska. Besökare fick möta arkeologen Ann-Mari Hållans Stenholm och osteologen Louise Evanni som berättade om teorier och fynd från den pågående grävningen. Även en osteolog kom på besök för att visa och berätta om de benfynd som gjorts under den amatörarkeologiska utgrävningen.