Ska du resa hem över jul och sliter du ditt hår för att hitta biljetter till humana priser? Förr tog resandet något längre tid…

En liten flintgodsskärva med skovelhjul. Här syns skorstenen och lite av skovelhjulet på Kometen.  Foto Peter Zetterlund, Arkeologerna. CC-BY

Under utgrävningen i Inre hamnen i Norrköping hittades två små keramikskärvor dekorerade med hjulångare. På den ena skärvan står det att läsa ”ORRKOPING” längs övre delen på skovelhjulet och den andra har texten ”METEN”. År 1812 köpte Olof Hammarsten ”det Gamla varvet” för att bygga ångbåtar och 1820 kunde man beskåda den första hjulångaren med namnet ”Norrköping” i Bråviken. Det var en ombyggd skonert som försetts med skovelhjul och ångmaskin. Målet var att förenkla passagerartrafiken längs landets större kuststäder men fartyget ersattes ganska snart med andra fartyg. 1831 byggdes ytterligare ett ångfartyg med namnet Norrköping. Den hade maskiner på 60 hästkrafter och gjorde resan mellan Stockholm och Norrköping på 14 timmar. Det var det första fartyget som inreddes med ljusa och rymliga hytter på var sin sida i en korridor under det upphöjda halvdäcket.

Några år senare reste Hammarsten till Motala och beställde en ångmaskin på 70 hästkrafter. Även detta fartyg byggdes på Hammarstens varv och döptes efter 1834 års meteor till ”Kometen”. Det följande året inleddes turer mellan Norrköping och Stockholm. Kometen fullbordade resan reguljärt på 12 timmar. De små skärvorna har med stor sannolikhet tillhört serviser som använts ombord på båtarna vid servering.

Nuförtiden går det något snabbare att ta sig mellan Norrköping och Stockholm landvägen även under julhelgerna…