…och Intrasis när vi är ute i fält, vi hoppas att även tomten gör detsamma så att han hittar rätt och dyker upp lagom till julafton!

Arkeolog Fredrik Larsson, mäter in en anläggning vid Gamla Uppsala prästgård där man bland annat hittade en mycket speciell brunn i höstas. Foto: Arkeologerna CC-BY