Stadsdelen Nykvarn ligger i norra delen av Linköping vid stranden till Stångån. Här drev man en kvarn redan under medeltiden, med hjälp av det forsande vattnet i ån. På 1860-talet byggdes en kanal och slussanordning på platsen och under 1940-talet omvandlades det till en kraftstation. Under 2016–17 gjordes en arkeologisk utgrävning i Nykvarn med anledning av att man skulle anlägga ett så kallat omlöp i ån för att underlätta för vandrande fiskar. Under utgrävningen hittades en gammal husgrund med två källare, en tegelugn och spår från andra aktiviteter. Huset dateras till början av 1700-talet och utgjorde en bostad där mjölnaren bodde. I början av 1800-talet gjordes det om till ett värdshus men övergavs när kanalen byggdes och värdshuset flyttade då till en annan byggnad i närheten.