I veckan har vi börjat vår förundersökning på den övergivna prästgårdstomten i Östra Eneby utanför Norrköping. Området ligger ett stenkast från kyrkan, som har anor åtminstone tillbaka till 1100-talet. I kyrkan finns en runsten med kors, som har återanvänts som altarskiva i kyrkan. Runstenen har troligen tidigare stått vid gamla landsvägen mellan Norrköping och Finspång, som går mellan kyrkan och prästgården.

Prästgården och fruktträdgården finns utritade på en karta från år 1698, men ett äldre fynd av en vikingatida guldring och utgrävningar i närheten indikerar att gården går tillbaka åtminstone till vikingatiden. Genom skriftligt källmaterial vet vi att det fanns fruktträdgårdar i Sverige åtminstone från 1200-talet och framåt. Hur långt tillbaka i tiden prästens trädgård i Östra Enenby sträcker sig, är en av de frågor som vi kommer att undersöka vidare.


Utsnitt ur karta över Östra Eneby kryka och prästgård. Kyrkan syns till höger i bild och prästgården är markerad vid siffran 1. Vår undersökning berör prästgården och den stora fruktträdgården, som är markerad med siffran 2.

Endast en handfull gamla fruktträd finns kvar idag i den stora trädgården, men gränserna för 1600-talets trädgård är fortfarande väl synliga genom trädrader och gränsdiken. I trädgården finns också en hel del andra kulturväxter som syrener, plymspirea och rosor. Och när vi kom till grävplatsen igår så möttes vi av blommade klosterliljor, snödroppar och krokus. Äntligen vår!