Det här är ett överarmsben från en begravd hund som hittades i en grop några meter norr om ett av de största husen på järnåldersboplatsen Stanstorp i Skåne. Osteometriska analyser visar att det var en relativt storvuxen hund med proportioner som vinthundar och är snarlik flera hundar från de samtida båtgravarna i Vendel.  Hunden har kanske tillhört familjen som bodde långhuset och som begravt sin kära hund på gårdstunet.