Språngben från get från 1200-1300-talets Varberg. Men det äldsta Varberg hette istället passande nog Getakärr.