Benet (ett korpben/coracoid) är bränt och hittades i en grop från Hjärup som har daterats till århundradet innan vår tidräkning.

Samtida med detta fynd finns dock tidigare fynd av tamhöna från Malmöområdet.