Nu kan du se delar av den fascinerande förglasade fornborgen Broborg i 3D

Modellen visar den förglasade delen av muren. I detta skede av undersökningen hade ett överlagrande raseringslager undersökts och tagits bort. De frilagda stenarna i den förglasade delen av muren bestod av bergarterna granit, ryolit och amfibolit. Denna mekaniskt hållfasta konstruktion har skapats genom höga temperaturer och noga utvalda bergarter.