På norra delen av Trossö i kvarteret Gulin i Karlskrona har nu Arkeologernas och Blekinge museums undersökning pågått i lite drygt en vecka. Vi schaktar fram spännande lämningar efter hus och avfall från bland annat Nils Matheus Norsteens kritpipsfabrik. 

Mikel Björk från Blekinge museum rensar fram grunden till ett stort hus. Foto: Arkeologerna.
Mikel Björk från Blekinge museum rensar fram grunden till ett stort hus. Foto: Arkeologerna.

I Karlskronas gatunät löper tre gator parallellt med varandra mot Skeppsbrokajen: Arvid Nilssonsgatan, Ostermansgatan och Thore Christoffersgatan. Före 1940 kallades de gränder och namnen är belagda redan år 1718 i en karta. På en av dessa tomter undersöker vi nu hus och kulturlager från 1700-talet. I kulturlagren hittar vi avfall från de som bott på tomten, bland annat djurben som visar att man ätit gris, ko och får men också gädda, abborre och torsk. Keramiken i lagret består av det lite enklare rödgodset men också fajanser och annat. Men framförallt hittar vi avfall från den kritpipsfabrik som har legat på tomten under 1700-talet. Nils Mattias Norsteen fick år 1755 privilegiet att bedriva pipfabrik i Kv Gulin. En viktig del i vår undersökning är att finns spåren efter denna fabrik. Vi har redan hittat oerhörda mängder kritpipor och de flesta verkar tillverkade här.

Kritpipsskaft från Nils Mattias Norsteens fabrik. Foto: Arkeologerna.
Kritpipsskaft från Nils Mattias Norsteens fabrik. Foto: Arkeologerna.

Varje torsdaglunch har vi visning av utgrävningen från kl 12–12.30. Sista visningen är 6 augusti. På grund av rådande pandemin tar vi emot högst 40 besökare.

Välkomna!