I sommar har vi arbetat med att gräva ut en kritpipsfabrik i Karlskrona tillsammans med Blekinge museum.

I kvarteret Gulin låg under 1750-talet stadens enda kritpipebruk. Spåren av verksamheten kring denna fabrik lyfter fram en ny sida av Örlogsstaden, den som handlar om handel, manufaktur, vardagsliv och försörjning av både Trossö och flottan.

Se the movie!