Ett halsband med 70 glaspärlor hittades i en grav. Foto: Arkeologerna (CC-BY)

Ute på objekt 2 har vi hittat det hittills största gravfältet från romersk järnålder i Lundatrakten. Liknade gravar från samma tid har tidigare påträffats i bland annat Hjärup och Flackarp. Fram till denna tidpunkt har vi kunnat konstatera att vi har 6 skelettgravar, men förmodligen är antalet gravar mellan 15 och 20 stycken. Det finns många gravlika mörkfärgningar på platsen. Förmodligen finns också några brandgravar bland dessa, även om skelettgravskicket var det vanligaste i Skåne under romersk järnålder. Just nu pågår gravundersökningen för fullt och nya spännande fynd dyker upp hela tiden.

Två rikt ornerade kärl från en och samma grav. Den ena med hank. Foto: Arkeologerna (CC-BY)

Gravarna ligger på en liten höjdrygg knappt 100 meter nordost om en gård med hus från samma tid. Ben bevaras dåligt i området därför har skeletten försvunnit. Det enda som finns kvar av de döda är tandemalj, kroppens hårdaste vävnad. Keramiken i de undersökta gravarna visar att begravningarna ägde rum under 300-talet. Förhoppningsvis finns även någon äldre och yngre grav på gravfältet. Det lär snart visa sig.

Förutom keramikkärl har vi hittat glaspärlor i gravarna. Pärlorna påträffas strax under den plats där den gravlagdes huvud har legat. De flesta pärlorna är blå, men det finns också röda, gröna, vita och flerfärgade. I en av gravarna fanns också en mycket rostig järnring. Av gravarnas storlek att döma har både barn och vuxna begravts på platsen. Det idoga arbetet med att undersöka gravarna fortskrider och vi lär få skäl att återkomma snart med ny information.