Två guldföremål från en av gravarna från yngre romersk järnålder/folkvandringstid. Dekoren på blecket består av koncentriska cirklar i mitten och något som ser ut som Y:n eller eifelltorn runtom. Foto: Arkeologerna (CC-BY)

Nu är grävningen på ESS-området avslutad och allt är ihoppackat och inkört. Redan innan vi hann köra därifrån var nästa entreprenör på plats för att anlägga en väg tvärs över den tidigneolitiska boplatsen.

Älghorn i en fukthåla, centralt på boplats från äldre järnålder. Foto: Arkeologerna (CC-BY)

Vi har grävt fram så många intressanta lämningar och fynd på denna jätteundersökning! Från både tidigneolitikum och äldre järnålder har vi en hel del nya lämningstyper och en helhetsbild, tack vare se stora ytorna, vilket kommer att ge ett betydande tillskott till kunskapen om de förhistoriska människornas samhälle och liv.

Den stora överraskningen var gravfältet från övergången sen romersk järnålder-folkvandringstid. Knappt 15 gravar med många fina fynd. Bilder på keramikkärl och pärlor finns i inlägget från 24/10, men vad vi inte berättat förrän nu är att det i en av gravarna fanns två små guldföremål! Det ena är en ring och det andra ett bleck med instämplad dekor. De är små, bara en knapp cm i diameter, och kanske har de suttit ihop som ett föremål. På bleckets baksida finns något som kan vara rester av organiskt material.

Överraskande var också att vi på ”Objekt4/5” (en av de tre undersökningsytorna) hittade ett rätt stort djurbensmaterial och även träföremål. Bevaringsförhållandena för ben är generellt mycket dåliga i den här trakten och träföremålen hör sannolikt tillden yngre järnåldersbebyggelsen, så det var en glad överraskning!

Nu tar rapportarbetet vid, de första analysresultaten har börjat trilla in och det ser spännande ut! Bland annat har paleobotanikerna hittat extremt små vetekorn i vissa tidigneolitiska anläggningar.

Träföremål (yxskaft?) Foto: Arkeologerna (CC-BY)
Kokäke i grop invid fukthålan. Flera käkar av ko och hund var nedlagda i gropar och brunnar. Foto: Arkeologerna (CC-BY)
Två träföremål från en brunn i våthålan. Det undre föremålet var nerstucken i brunnen, kan det vara en del av ett årder? Foto: Arkeologerna (CC-BY)