Det 300 år gamla torpet ska undersökas arkeologiskt eftersom nya lager- och logistikbyggnader ska etableras vid Arnö, söder om Nyköping.
Torpet ”Södra Stentorpet” är belagt i skriftliga källor och kyrkböcker från första halvan av 1700-talet. Torpet tycks på förhand ha varit ett mindre gårdsbruk.

Förundersökningen som gjordes 2021 visade på en välutvecklad gårdsstruktur med boningshus, ladugård, jordkällare, smedja/kokhus, ekonomibyggnad och vattenhål/brunn.