Under hösten genomförs en arkeologisk undersökning av en äldre boplats vid trafikplats Flädie, nordväst om Lund. Det är ett område som varit intensivt bebott av människor i tusentals år sedan bronsåldern.

Läs mer om projektet på uppdragssidan.