Ett område som varit intensivt bebott av människor i tusentals år undersöktes hösten 2017 utanför Lund. Kanske var det ett forntida maktcentrum?

Under hösten genomfördes en arkeologisk undersökning av en äldre boplats vid trafikplats Flädie, nordväst om Lund eftersom Lomma kommun ska bygga en dagvattendamm och en bensinmack.

Skära från Flädie som hittades under förundersökningen. Foto: Arkeologerna (CC-BY)

Tidigare undersöktes delar av boplatsen som kan ha varit bebodd från äldre bronsålder till vendeltid (1700 f. Kr -800 e- Kr) och en grav i form av en långdös från yngre stenåldern, neolitikum (3500-3300 f. Kr.). Den här utgrävningen är en fortsättning på denna. Vid förundersökningen av platsen hittades stolphål, gropar, kokgropar och härdar och fynd som keramik, flintavfall och delar av flintföremål. Bland annat gömdes en del av en skära i jorden som använts för att skörda säd med. Skärans yta var blank vilket tyder på att den varit i bruk länge.

Området utgörs av en mindre höjd med utsikt mot den unika centralplatsen från järnålder vid Uppåkra. Flädie och Fjelie har varit intensivt bebodda områden under historisk tid och troligtvis haft strategiskt viktiga positioner under bronsålder och järnålder. Kanske ett sorts maktcentrum för tvåtusen år sedan? Undersökningen pågick in i oktober.

Läs mer i rapporten Pendlarparkering vid Flädie trafikplats PDF