Fjelie

Publikation

Fjelie bytomt

Arkeologisk förundersökning 2022, Skåne Sofia Lindberg

Blogginlägg 2018.06.15

En julklapp i sommartider

Som en julklapp i sommartid! Det är alltid lika spännande att se resultatet av konserveringen. Ibland avslöjas okända detaljer i...

Blogginlägg 2018.03.26

Sveriges sista vildkatt?

En gång i tiden fanns det faktiskt vildkatter i Sverige, men de dör ut för 2500-3000 år sedan.

Blogginlägg 2018.01.31

Äggande fynd

Ett ovanligt välbevarat fynd. 6000 äggskal hittades i ett medeltida odlingslager i Fjelie bytomt...

Blogginlägg 2018.01.24

Fåglar inpå knuten

I helgen är det dags för årliga räkningen av vinterfåglar vid fågelbord runt om i Sverige. Förra veckan var jag...

Uppdrag

Maktcentrum i Flädie?

Ett område som varit intensivt bebott av människor ända sedan bronsåldern undersöks utanför Lund. Kanske var det ett forntida maktcentrum?

Uppdrag

I en liten by i Skåne

Rester av tre gårdar berättar om människornas liv från medeltiden och framåt. I Fjelie gjordes över 2 500 fynd bland annat flera nedgrävda häst- och kohuvuden.

Publikation

Fjelie 2:13

Rapport 2016:105. Arkeologisk förundersökning, Skåne. Magnus Artursson m. fl.

Publikation

Trafikplats Flädie på väg E6 och väg E6.02 Flädie–Lund

Rapport 2016:38. Arkeologisk utredning steg 2 och arkeologisk förundersökning 1 och 2, Skåne. Anne Carlie & Sofia Lindberg

Blogginlägg 2017.04.04

Ny utställning och fler analysresultat!

Nu är utställningen om FJELIE-undersökningen riggad på Bjärreds bibliotek. Den handlar om ”Vardagslivet i Fjelie under medeltiden”. Vi visar fynd...

Blogginlägg 2017.03.03

Pyttesmå växtdelar med en historia

Just nu pågår arbetet med att ta fram material för den arkeobotaniska analysen. Under fältarbetet samlades flera hundra jordprover in.

Blogginlägg 2016.12.12

Brunnar och registrering

Mot botten av en medeltida brunn hittade vi just botten till en tunna. Förhoppningsvis finns det rester kvar av innehållet...