Som en julklapp i sommartid! Det är alltid lika spännande att se resultatet av konserveringen. Ibland avslöjas okända detaljer i föremålet och ibland får det verkligen tillbaka en del av sin forna glans, som i fallet med cellemaljfibulan från Fjelie. Här är några exempel på föremål, före och efter konservering.

Foto: Karin Adriansson, Kalmar länsmuseum

Cellemaljfibula före konservering, man anar spår av förgyllning.

Cellemaljfibula efter konservering.

Mungiga före konservering.

En vridlåsnyckel för konservering.

Samma nyckel efter konservering. Nu ser man hur vackert konstruerat nyckelbladet är.

En järnklump? Vi var ganska säkra på att det var ett så kallat bultlås.

Samma föremål efter konservering, visst var det ett lås!