Tre gårdslämningar från bland annat medeltiden som låg dolda under marken undersöktes hösten 2016 vid en större arkeologisk utgrävning vid Fjelie bytomt, utanför Lund.

Läs mer om projektet I en liten by i Skåne.