En kniv/dolk låg under en sten i en stor grop. Handtagets material är vi osäkra på i skrivande stund. Kan vara deponerad. Den får nog åka till konservator bums.

Två olika slags nycklar har vi funnit i Fjelie: en bultlåsnyckel (överst) och en vridnyckel (nederst). Båda typerna fanns redan under vikingatiden. Våra exemplar här nedan daterar vi till medeltiden. Foto Krister Kam Tayanin

En urtjusig långtandskam fann Sebastian i en grop där det även kom en sländtrissa av bly!

Sebastians tur håller i sig och idag detekterade han fram en liten myntgömma med datering till 1700-tal. Vi får undersöka fyndomständigheterna och hör av oss igen så fort vi vet mera.

Sebastian fortsätter finfynda. Morgonen bjöd på en vacker medeltida bältessölja med korsformig dekoration.