På bilden syns några av de kring 6000 äggskal som hittades i ett makroprov från ett högmedeltida odlingslager från Fjelie bytomt.

Det är faktiskt inte så ofta som det påträffas äggskal vid arkeologiska utgrävningar och sällan i dessa mängder. Det rör sig inte om skal från hönsägg utan sannolikt från gäss. Ni som följer benbloggen vet ju redan att det finns mycket gåsben från Fjelie. Äggskalen har nog hamnat i odlingsjorden som gödningsmedel.