Benet är ett armbågsben och hittades i en grop som har daterats till bronsålder, dvs den period som inföll 1700-500 f Kr. Den europeiska vildkatten – inte att förväxla med  tamkatt eller förvildade katter – fanns en gång i tiden även här uppe. Men det verkar som vildkatten dör ut i Sverige under slutet av bronsålder. Förmodligen i samband med kallare klimat och mer snö på vintrarna.

Foto: David Castor, Wikipedia

Benet hittades i Fjelie i Skåne i samband med utgrävningar på 1980-talet, vars fynd och resultat vi nu återanvänder i samband med utgrävningar 2016 i Fjelie.