Mynten i otvättat och tvättat skick. Man kan undra vem som gömt undan ett dagsverkes pengar….. och varför?

Igår var paleoekolog Per Lagerås här och hjälpte oss med provtagning i brunnar. Djupare liggande jordlager i brunnar kan fortfarande vara fuktiga, vilket kan ge bra bevaringsförhållanden för organiskt material. Vi tar prover för pollen-, insekts-, parasit- och makrofossilanalys i brunnarna. Pollenanalys kan fånga upp den omgivande vegetationen och markanvändningen vid en viss tidpunkt. Insektsanalys kan ge information om lokalmiljö och djurhållning. Parasitanalys är en metod under utveckling som kan visa hur gödsel och avfall har hanterats. Makrofossilprover tar vi kontinuerligt i olika typer av kontexter. De visar spannmål och andra grödor som odlats och konsumerats på platsen. Tillsammans med resultatet av den osteologiska analysen (djurben) kommer vi med hjälp av dessa prover att kunna diskutera frågor kring agrar ekonomi, ekologi, specialisering och social status.

En vacker och kall morgon idag! Vinter på väg och långkalsonger på .

Vi är glada att 99% av lämningarna är inmätta och att snön ännu inte är djupare än de gula pinnarna är långa.
Vissa dagar är roligare än andra!