En välbevarad kniv med ett fint dekorerat skaft av ben eller horn hittades under ett golv på gård 19.

En ässja med inblåskanal för bälj. Södra huslängan på gård 19 har ett flertal olika eldstäder men denna är väldigt specifikt utformad. Denna indikerar på metallhantverk.

I jordlager som vi undersöker döljer sig pyttesmå saker som knappt är synliga för blotta ögat. Exempelvis kan fiskben och sädeskorn berätta mycket för oss om vad man har ätit och hur man har hanterat grödor och mat. Men hur hittar vi dessa saker?

Två enkla nålar, en av ben och en av metall, vittnar om vardagslivets sysslor på gård 18.

Ojojoj, det här såg farligt ut! Ser ni raden av sten? Det här är en syllstensrad till ett hus på gård 19 vars ena del sjunkit ned rejält. Huset som stod på dessa syllar har säkert varit problemfyllt, och kanske till och med rasat i samband med att stenarna sjunkit mer och mer. Vi vet ännu inte vad som döljer sig under stenraden, troligtvis en större brunnsnedgrävning eller en stor grop som gjort marken mjuk och instabil.

Det är inget snack om saken – man har verkligen jobbat och slitit på gårdarna i Fjelie!
Alla brynen vi funnit vittnar om olika sorters arbeten och sysslor man utfört. Man har vässat jordbruksredskap, knivar, saxar och nålar.Här ser ni ett urval av brynen i olika storlekar och material (sandsten, skiffer) som vi påträffat i huslämningar eller ute på gårdsplaner. På vissa syns de karakteristiska smala fårorna där man vässat metallnålar eller sylar.