Nu är utställningen om FJELIE-undersökningen riggad på Bjärreds bibliotek. Den handlar om ”Vardagslivet i Fjelie under medeltiden”. Vi visar fynd och berättar om böndernas arbete, agrara produktion, husdjur & fiske, redskap, riter och skrock, spel och lek. Vi beskriver även själva uppdraget, undersökningen, de arkeologiska metoderna och från vilka tider vi funnit fynd och lämningar. Via en tidslinje förmedlar vi även keramikmaterialets utveckling över tid. Utställningen ska vara uppe till 12 maj.
På biblioteket i Bjärred är vi också inbokade den 5 april med föreläsningen ”Under ytan i Fjelie”.

Uppdatering gällande blyblecket!
Nu är all korrosion borttagen från blecket, som vi tidigare berättat om, och konserveringen på LUHM har försiktigt öppnat det i sin fulla längd.Och visst finns det tecken inuti! Men tyvärr är de mycket svaga och på vissa delar svåra att se. Magnus Källström, runolog på Riksantikvarieämbetet, har kastat en hastig blick på foton av blecket och konstaterat att det sannolikt inte rör sig om runor utan en inskrift med latinska bokstäver. Förhoppningsvis kommer en fördjupad analys att ge oss en närmare inblick i textens innebörd. Vi återkommer längre fram! Ett lite liknande bleck med latinsk inskrift har tidigare hittats i Fosie.

Foton: Lovisa Dal, LUHM.

Aj, aj, aj!
Rapport- och analysarbetet pågår för fullt och nya spännande saker dyker upp efter hand.
Här syns en kindtand från en människa med ett stort hål, alltså karies. Stackarn måste ha haft riktigt ont och under en lång tid. Äntligen har tanden dragits ut och slängts i ett kökslager någon gång under 1200-1300-talet.

Vi kan också bjuda på en lite försenad gåsamiddag . Här syns måltidsrester efter en gåsamiddag som förtärdes under 1600- eller 1700-talet i Fjelie. Mårtensafton firas ju till minne av S:t Martin, eller Martin av Tours. Enligt en legend var Martin högst ovillig att bli biskop och gömde sig bland gässen. Han skall dock ha avslöjats av gässens kacklande. Därav kopplingen till gäss. I Fjelie kyrka finns en mängd mycket vackra kalkmålningar. En av dessa avbildar S:t Martin på klassiskt manér till häst och delande sin mantel med en tiggare. Vi har dessvärre inget eget foto på just denna målning. Den lite suddiga svart/vita bilden är lånad från Monica Rydbecks artikel i Fornvännen 1949. Om ni själva har möjlighet att besöka Fjelie kyrka och vill kika på målningen så sitter den i triumfbågen.

Målningar i Fjelie kyrka. Foto: Markus Andersson.

Häromdagen dök ett lite ovanligt frö upp i ett jordprov från en av brunnarna i Fjelie. Det är ett frö från hjärtstilla, en växt som tidigare använts i medicinskt syfte. Det är känt att den användes vid hjärtproblem, vilket både dess svenska och latinska namn (Leonurus cardiaca) indikerar. Foton: Per Lagerås