Mot botten av en medeltida brunn hittade vi just botten till en tunna. Förhoppningsvis finns det rester kvar av innehållet som kan ha bevarats i den fuktiga miljön.

Nu när vi schaktar i brunnarna händer det oväntade saker hela tiden! Vad sägs om text på trä? En av brunnarna på gård 19 visade sig vara riktigt djup och i botten påträffade vi en träram. Den var uppbyggd av fyra trästycken som fogats samman i hörnen med urtagningar och trädymlingar. Det som var riktigt spännande var att två av trästyckena hade text på sig. Sånt är vi inte bortskämda med. På ena trästycket stod det: ONOISKD, på det andra ANO1779. Kan de ha varit dörrposter före de hamnade i brunnen?

Det pågår febril aktivitet med att bringa ordning i all dokumentation från fältarbetet. När det gäller fynden så är de nu färdigregistrerade och idag började vi plocka ut föremål som ska skickas till konservering.

Idag har vi tagit fram alla föremål i kopparlegering (bronser). Ett runt och platt litet föremål visade sig vid närmare granskning vara en så kallad cellemaljfibula. Inuti den tomma inre ringen har det funnits en glasmassa och på spännet finns spår av förgyllning. Trots att smycketypen är sällsynt hittades ett liknande spänne vid undersökningen av Örja bytomt utanför Landskrona. I spännet från Örja finns dock glasmassan kvar, till skillnad från spännet från Fjelie.

Tillverkningen har varit komplicerad och krävt specialiserade hantverkare. Smycken av detta slag kan ha tillverkats i Skandinavien men bruket att bära dem härrör från kontinenten, där de kända verkstäderna också fanns. Dräktskicket introducerades under vikingatiden och den här typen dateras främst till 1000-talet.

Spänne återfunnet på Jylland, nära Viborg. Foto: Mikkel Kieldsen, Viborg Museum.
https://www.viborgmuseum.dk/da_c/arkaeologi/maanedens_detektorfund/
En så kallad korsemaljfibula som påträffades vid arkeologiska undersökningar av Örja bytomt, utanför Landskrona.

Det är allt lite julaftonskänsla när vi ser alla fynden från Fjelie  Här ser ni några av föremålen av ben. Två av de vackra sammansatta dubbelkammarna är från tiden omkring 1250-1450 eKr. Den som har sicksackmönster på skenan är daterad till cirka 1200-1400.