När vi gick med detektor över brukningshorisonten i södra huset på gård 19 kom denna nit med fin dekor. Dryga en centimeter i diameter. Än inte daterad.

Den största mängden fynd från gårdarna i Fjelie består av keramikskärvor från 1600- och 1700-talet. En viktig del i arbetet består i att rekonstruera kärlen och bestämma var de kan ha tillverkats. Denna uppgift har Torbjörn Brorsson som är expert på keramik. Han ser att det är få kärl som är importerade, det mesta är lokalproducerat, troligen i Lund eller i närområdet.

På den äldre brukningen på gård 19 har någon tappat detta hänge i koppar.

Inne i ett av rummen på gård 18 hittades ett kamfragment som förmodligen har tillhört en av de tidigaste invånarna på gård 18. Kammen är tillverkad av ben och sammanfogad med metallnitar.

Idag fann Truls ett speciellt föremål inne i ett hus på gård 18! Det är ett så kallat ”Tinbl bein” eller även kallad flätgaffel, tvinningsben och snoddgaffel. Vårt exemplar är jättevackert dekorerat med linjer och geometriska mönster. Redskapet användes för att knyta, tvinna, påta eller fläta band och snoddar med. Dessa kunde man bland annat ha till skor och till klädedräkten. I Norden har man använt redskapet sedan vikingatiden och in i 1800-tal. De två första bilderna är på vårt fynd och det sista visar ett exemplar från 1860-talet.

Foton nedan: Krister Tam Tayanin