Flädie

Publikation

Boplatslämningar från neolitikum och järnålder

Arkeologisk förundersökning, Skåne Bo Friman

Blogginlägg 2018.02.13

Mors lilla Olle i Flädie

...ett flera tusen år gammalt ben från en lurvig vän hittades i Skåne.

Blogginlägg 2017.10.10

Långhus från bronsålder i Flädie

Nu har undersökningen i Flädie pågått i nästan sex veckor och vi börjar förstå hur området har sett ut för...

Nyhet 2017.08.16

Vad döljer jorden i Flädie?

Vad döljer sig under marken vid tankplats Flädie i Skåne? I höst startar utgrävningar av det spännande området.

Uppdrag

Maktcentrum i Flädie?

Ett område som varit intensivt bebott av människor ända sedan bronsåldern undersöks utanför Lund. Kanske var det ett forntida maktcentrum?

Publikation

Trafikplats Flädie på väg E6 och väg E6.02 Flädie–Lund

Rapport 2016:38. Arkeologisk utredning steg 2 och arkeologisk förundersökning 1 och 2, Skåne. Anne Carlie & Sofia Lindberg

Publikation

Pendlarparkering vid Flädie trafikplats

Rapport 2017:60. Arkeologisk förundersökning, Skåne. Magnus Artursson & Nathalie Hyll