Veckans ben består av ett överarmsben av björn framgrävt ur ett neolitiskt våtmarkslager i Flädie i närheten av Lund.

Björnben är ganska sällsynta i Skåne, men det förekommer enstaka fynd då och då. I Malmö t ex har man tidigare hittat ben av björn på den mellanneolitiska boplatsen Djursjukhuset och Hindby kärr.