Vad döljer sig under jorden vid trafikplats Flädie? I höst startar nya utgrävningar i det spännande området ett stenkast från Fjelie bytomt där rika fynd och spåren av flera storgårdar hittades i fjol.

Under hösten genomförs en arkeologisk undersökning av en äldre boplats vid trafikplats Flädie, nordväst om Lund eftersom Lomma kommun ska bygga en dagvattendamm och en bensinmack vid Trafikverkets nya pendlarparkering.

Tidigare undersöktes delar av boplatsen som troligen var bebodd från äldre bronsålder till vendeltid (1700 f. Kr -800 e- Kr) och en grav i form av en långdös från yngre stenåldern (3500-3300 f. Kr.). Den här utgrävningen är en fortsättning på denna. I fjol grävde även Arkeologerna i Fjelie och hittade spännande spår från stora gårdar och från människornas vardag som keramik, ben och även praktföremål.

Skära från Flädie som hittades under förundersökningen. Foto: Arkeologerna (CC-BY)

Vid förundersökningen av trafikplatsen hittades boplatslämningar som stolphål, gropar, kokgropar och härdar men också fina fynd av keramik, flintavfall och delar av flintföremål. Bland annat gömdes en del av en skära i jorden som använts för att skörda säd med. Skärans yta var blank vilket tyder på att den varit i bruk länge bland människor som kanske höll boskap och odlade markerna.

Området utgörs av en mindre höjd med utsikt mot den unika centralplatsen från järnålder vid Uppåkra. Flädie och Fjelie har varit intensivt bebodda områden under historisk tid och troligtvis haft strategiskt viktiga positioner under bronsålder och järnålder. Kanske ett sorts maktcentrum för tvåtusen år sedan?

Undersökningen pågår fram till början av oktober. Läs mer om uppdraget här.