Tolv förhistoriska hus som dateras till tiden kring Kristi födelse (år 0), spår efter gravar och spännande fynd av bland annat dräktspännen i brons och ett silvermynt. Det har tidigare hittats på ett område i Dalköpinge utanför Trelleborg. Under hösten 2021 undersöks delar av den drygt 200 000 kvadratmeter stora ytan med fornlämningar

Läs mer på uppdragssidan Vad döljer sig i marken i Dalköpinge?