Under hösten 2023 och våren 2024 undersöker vi två boplatsmiljöer vid Berga Äng utanför Linköping. Det rör sig om lämningar från äldre järnåldersboplatser, färdvägar och ett antal skålgropar. Troligen en mindre och en större gårdsmiljö.

Läs mer i Två äldre järnåldersboplatser utanför Linköping