Under hösten och vintern har olika typer av prover från grävningen skickats på analys och i dagarna har de dendrokronologiska analysresultaten anlänt. 

Arkeolog Torbjörn Holback rekonstruerar vattenhjulet. Foto: Arkeologerna

Kommer ni ihåg att vi undersökte en träkonstruktion som innehöll ett flertal delar av träbrädor med ovanliga former i somras? Vi tolkade konstruktionen som en kavelbro. Efter en stund insåg vi att de märkliga träbitarna var delar av ett vattenhjul!

Efter att vi rekonstruerat hjulet kunde vi konstatera att det var ett så kallat överfallshjul. Vattnet har alltså fallit på hjulet från ovan. Vinkelställda små brädor, så kallade skovlar, har suttit i de V-formade urtagen i ramen. Hjulet har sannolikt drivit bälgarna i en närbelägen hytta. Vattenhjulet har varit cirka 3 meter i diameter.

Några delar av vattenhjulet. Foto: Arkeologerna. CC-BY.

Vi känner i skrivande stund inte till några andra vattenhjul som påträffats vid arkeologiska undersökningar av hyttområden i Dalarna. Fyndet ger därför ny kunskap om tekniken bakom vattenförsörjningen inom hyttindustrin i området.

Två små prov från vattenhjulets ram skickades till Nationella Laboratoriet för Vedanatomi och Dendrokronologi vid Lunds universitet för vedartsbestämning. Till vår förvåning fick vi inte bara veta trädslaget (tall) utan även dateringen! Ramen består av virke från två olika träd som fästs vid varandra. Virket härrör från området Malung-Lima-Mora. Avverkningen har skett efter år 1769 – mest troligt mellan år 1770–1790.

Vattenhjulet kan nu föras till sitt ursprungliga sammanhang. Det hörde alltså till en av kopparhyttorna som varit i bruk under slutet av 1700-talet.

Vattenhjulet var återanvänt som delar i en kavelbro. Foto: Arkeologerna CC-BY
Beskuren del av avmätning över Falun från 1777. Centralt i bilden syns Prästgårdshyttorna (Prästetägts Hyttor) i utkanten av stadsbebyggelsen. Karta: Lantmäteriet