I början på nästa år kommer du kunna läsa mer om den spännande kopparproduktionen i kvarteret Hyttkammaren. Då kommer nämligen den arkeologiska rapporten över arbetsplatsen som användes under cirka 500 år.

Teckning: Jens Heimdahl, Arkeologerna
Teckning: Jens Heimdahl, Arkeologerna

Undersökningen mellan staden och gruvan i Falun gjordes i två etapper 2020. Det undersökta området var relativt stort och belyser en arbetsplats vad gäller kopparhanteringen samt det nödvändiga bruket av vattenkraft i området. Lämningarna på platsen representerar ett stort tidsdjup, en stor variation och därtill några processled i framställningen av koppar. Kontexterna som undersöktes var välbevarade och i några fall helt unika, såsom en hjulgrav samt vattenhjul från 1700-talet.

Undersökningen gav också ett relativt rikt fyndmaterial för dessa sammanhang, med fynd av exempelvis en äldre dalahäst samt små träspatlar. Byggnader och fynd av olika slag har även givit en insikt om arbetarnas miljö och arbetsförhållanden. Resultaten från undersökningen gör att främst vattenförsörjningen till hyttindustrin under tidigmodern tid i Falun kan diskuteras i ett nytt ljus.

Lämningarna efter vattenkraften inom Prästgårdshyttorna under 1700-talet har rekonstruerats. I teckningen ses även en angränsande väg och byggnader. Vägen i bakgrunden löpte mellan staden och gruvområdet. En hytta tillhörande hjulhuset i förgrunden bör ha funnits strax utanför det aktuella området. Den färglagda delen av bilden representerar undersökningsområdet.

God jul och gott nytt år! Önskar projektgruppen för Hyttkammaren