Att byta varor och tjänster var det grunden för handel i forntiden. Grunden till systemet för handel som mynt, sedlar, plastkort och andra betalningsmedel lades i Babylon och Egypten för cirka 5000 år sedan.  De äldsta kända mynten är från Lydien och Jonien i främre Asien och kan dateras till 600-talet f Kr. Silver var det vanligaste materialet men koppar började användas cirka 200 år senare.

Det första svenska myntet präglades under Olof Skötkonungs tid(ca 993-1022) med förebild av engelska mynt. I början av 1600-talet började man prägla kopparmynt och använde dem till 1770-talet.

I kvarteret Eddan har vi hittat ett tjugotal mynt och nedan följer ett urval.

1- Kopparmynt, Kristina, 1/4, öre, 1633-1634, Avesta

2-Kopparmynt, Johan III, Penning, 1575, Stockholm

3-Koppar mynt, Johan III, ½ öre, 1582, Stockholm
4-Kopparmynt, Fredrik I ,1 öre , 1724
5-Daler, Kopparmynt, Karl XII,1718
6-Kopparmynt, Oskar II,2 öre, 1873
7- Kopparmynt, 1/6 öre, Karl XII,1707
8-Kopparmynt, Oskar II,2 öre, 1877-1878
9-Kopparmynt, Oskar II ,5 öre, 1875
10-Kopparmynt, Johan III , klippning,1 mark/8 öre , 1591-1592
11-Kopparmynt, Johan III,1575–1 577,1/2 öre