Marstrand är idag kanske mest känt som en badort och sommarstad men staden har en drygt 1000-årig historia. Läget i den yttersta randen av skärgården, med en djuphamn som sällan fryser, har bidragit till Marstrands långa kontinuitet som knutpunkt och handelsplats för sjöfarare längs västkusten. Lite är dock känt om den äldsta historien där informationen vi har framförallt grundar sig på skriftliga källor.

Under maj och juni 2020 undersöker vi lämningarna av stadsbebyggelse från 1500–1600-talen på Marstrandsön i Bohuslän. Undersökningen är ett samarbetsprojekt med arkeologerna på Bohusläns Museum.