Nu är vi klara med rapporten för utgrävningen i kvarteret Korvetten på Marstrand som vi gjorde under våren 2020. Projektet var ett samarbete med Bohusläns museum som är de som har producerat rapporten.

Utgrävningsområdet i Kvarteret Korvetten på Marstrand. Foto: Bohusläns museum

Inom den yta vi undersökte fanns lämningar från medeltid fram till nutid. De äldsta lämningarna var troligen från tidigt 1400-talet. Då var den undersökta ytan obebyggd men den verkar redan ha delats in i två tomter och gator hade anlagts. Detta visar att åtminstone denna del av Marstrand var planerad och utstakad. Även om tomterna var obebyggda användes de bland annat för odling.

Troligen bebyggdes tomterna under 1400-talet, men bebyggelsen var ganska gles. Nu fanns spår av fiske och kålgårdsodling, invånarna på den södra tomten verkar dessutom ha sysslat med djurhållning och åkerbruk. Under 1500-talet blev bebyggelsen tätare och tomterna var nu i princip fullbebyggda. Utrymmen för kålgårdar och djurhägn fanns inte längre inne på tomterna, utan detta behövde i stället flyttas till andra platser i staden. Bebyggelsen liknade den i andra samtida städer, som Nya Lödöse.

Marstrand upplevde en blomstringsperiod i slutet av 1500-talet och då förändrades även tomtstrukturen och bebyggelsen. Nya hus byggdes. Den södra tomten hade även nu en agrar prägel, detta saknades däremot helt på den norra tomten som troligen var en köpmansgård. Fyndmaterialet visar att det kanske var en tysk köpman som bodde här.

År 1643 drabbades Marstrand av en stadsbrand och husen på ytan vi undersökta brann ner. Efter stadsbranden anlades en ny öst–västlig gata över den södra tomten, Lixhalsgatan. Den kvarvarande tomten blev mycket större än de tidigare. En brunn grävdes och nya hus byggdes. Här fanns ölbryggning och kanske ett krukmakeri. Nu fanns även plats för djurhållning och kålgårdar. Den här bebyggelsen blev inte så långlivad eftersom en ny stor brand bröt ut år 1699. Efter stadsbranden ändrades gatunätet och tomterna igen, nu till det som finns kvar ännu idag. På den nya tomten byggdes ett mindre hus. Efter en kort tid revs det, och sen var ytan obebyggd tills turisthotellet uppfördes under sent 1800-tal.

Ladda ner hela rapporten här (Arkivsök, PDF)